Geldzorgen? Maak het bespreekbaar!

Wat te doen als inkomsten wegvallen terwijl de lasten gewoon doorbetaald moeten worden? Ons advies: maak deze situatie zo snel mogelijk bespreekbaar.

Vaste lasten niet gemakkelijk te verlagen
Huishoudens in Nederland geven het meeste uit aan wonen (hypotheek of huur) en voeding. Samen zijn deze twee posten bij de meeste mensen al goed voor meer dan 50% van de maandelijkse lasten. Er zijn nog meer kosten waar je niet zo gemakkelijk op kunt bezuinigen. Denk aan verzekeringen, onderwijs, vervoer, zorgkosten en de gemeentelijke belastingen.

Veel huishoudens hebben weinig reserves
Door allerlei oorzaken kunnen inkomsten binnen gezinnen opeens wegvallen, zeker wanneer een van de kostwinners ondernemer is. Nederland telt op dit moment maar liefst 622 duizend huishoudens met een zelfstandige als hoofdkostwinner. Corona is een voorbeeld waardoor onverwacht opeens heel veel zelfstandigen hun inkomen fors zien dalen. Ook overlijden, verbreken van relaties of ziektes zijn in de praktijk veel voorkomende oorzaken van een daling van het gezinsinkomen, terwijl de kosten min of meer gelijk blijven.

Veel gezinnen hebben weinig financiële reserves om zo’n periode op te vangen. Een financiële buffer waarmee een gezin voor een periode van minimaal 3 maanden een sterke inkomensachteruitgang zelf kan opvangen is wenselijk.

Betalingsachterstanden niet laten oplopen
Het is onverstandig om wanneer er eenmaal betalingsachterstanden ontstaan deze te laten oplopen. Betalingsachterstanden leiden over het algemeen tot nieuwe extra kosten – zoals incassokosten, boetes, vertragingsrentes – en kunnen op termijn nog ingrijpendere gevolgen hebben zoals beslaglegging of ontruiming van de woning door een deurwaarder.

Gratis telefoonnummer
Schuldzorgen zijn een breed maatschappelijk probleem. Gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties hebben daarom het initiatief genomen om te komen tot één ingang waartoe iedereen met schuldzorgen zich anoniem kan wenden. Hiervoor is een gratis telefoonnummer beschikbaar: 0900 – 8115. Door contact op te nemen worden mensen met (dreigende) schuldproblemen zo snel mogelijk geholpen om de problemen beheersbaar te maken.

Bij de een kan de oplossing zijn dat bepaalde toeslagen, waarvan onbekend was dat daarop recht bestaat, alsnog worden aangevraagd. Bij een ander kan een oplossing worden gevonden door een pauze te vragen in het betalen van de hypotheeklasten of uitstel van betaling van belasting.

Ons advies
Ons advies is om bij (dreigende) schuldproblemen deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken. Veel bedrijven en overheidsorganisaties hebben inmiddels mogelijkheden om een financieel moeilijke periode te helpen overbruggen. Uiteraard kunt u ook altijd met ons kantoor contact opnemen. Waar mogelijk helpen wij u graag wanneer er achterstanden dreigen in het betalen van bijvoorbeeld verzekeringspremies of hypotheeklasten. Belangrijk in dit soort situaties is dat snel en open met de betreffende banken of verzekeraars wordt gesproken over de tijdelijke problemen. Vaak lukt het dan om samen een oplossing te vinden.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.