MET DE AUTO NAAR HET BUITENLAND? DENK AAN DE VIGNETTEN!

Als automobilist kunt u te maken krijgen met tolvignetten en milieuvignetten. Een tolvignet is een sticker waarvoor u moet betalen. Het is een vergoeding voor het gebruik maken van de wegen in het betreffende land.

De milieuvignetten zijn stickers waarvoor u ook een vergoeding moet betalen. Deze milieuvignetten zijn vooral bedoeld om sterk vervuilende auto’s uit bepaalde steden te weren. Aan de rand van steden als Parijs, München en Berlijn staat aangegeven welke auto’s met welke vignetten die steden mogen binnenrijden. Rijden zonder vignet kan worden beboet.

Dergelijk vignetten zijn onder meer verplicht in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk. U kunt deze vignetten vooraf in Nederland kopen. Onder meer via de ANWB. Voor meer informatiehttps://goo.gl/GydWFN

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.